BGK w 2020 r. wygenerował 120 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki

Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego 100 tys. razy. Zobacz więcej

List prezes zarządu

ubiegły rok przyniósł nam wyzwania, z jakimi nigdy wcześniej się nie zetknęliśmy. Negatywne skutki globalnej pandemii bardzo boleśnie odczuły zarówno poszczególne firmy, jak i branże czy całe gospodarki. W tej wyjątkowej sytuacji Bank Gospodarstwa Krajowego skutecznie wypełniał swoją misję – wspierał społeczny i gospodarczy rozwój kraju, zgodnie ze słowami jednego z pierwszych prezesów BGK – Romana Góreckiego, że „my jesteśmy dla społeczeństwa”.

Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy zespołu BGK przygotowaliśmy i wdrożyliśmy nową strategię, która będzie fundamentem działania banku do 2025 roku. Naszą wizją jest teraz bycie liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój jest także jednym z pięciu filarów nowej strategii. Implementujemy zasady zrównoważonego finansowania, aby jeszcze bardziej dbać o ochronę środowiska i klimatu.

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu BGK

Strategia BGK na lata 2021-2025

Nowa strategia stanowi ramy biznesowego funkcjonowania Banku w najbliższych latach i pozwoli jeszcze efektywniej wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Zawiera 5 filarów strategicznych:
Zobacz więcej
1 Zrównoważony rozwój
2 Zaangażowanie społeczne
3 Współpraca i biznes międzynarodowy
4 Transformacja cyfrowa i procesowa
5 Efektywny model zarządzania
Zobacz więcej

Podstawowe dane za 2020 rok

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju

  • Przeczytaj więcej o promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród naszych pracowników
  • Przeczytaj więcej o wsparciu studentów
  • Przeczytaj więcej o Funduszu Pożyczkowym Wsparcia Płynności MŚP
  • Przeczytaj więcej o wspieraniu eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm
  • Przeczytaj więcej o finansowym wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej
  • Przeczytaj więcej o rozwoju mieszkalnictwa
  • Przeczytaj więcej o Funduszu Termomodernizacji i Remontów
  • Poprzez realizację naszej strategii przyczyniamy się do osiągnięcia większości Celów Zrównoważonego Rozwoju, skupiamy się jednak głównie na kilku wybranych.