Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

List prezes Zarządu

W ostatnich dwóch latach musieliśmy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami: pandemią, przerwaniem łańcuchów dostaw, atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę. Kryzys gospodarczy i geopolityczny, które są tego konsekwencją jeszcze bardziej uwypukliły potrzebę realizacji działań w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W 2021 roku ogłosiliśmy nową strategię biznesową banku, która kładzie nacisk właśnie na zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.

Jednym z trzech filarów naszej strategii jest zrównoważony rozwój. Zadania z nim związane realizowaliśmy między innymi poprzez systemowe wsparcie rodzimych przedsiębiorców, szczególnie w czasie pandemii. Pomogliśmy im zachować i utworzyć niemal pół miliona miejsc pracy. Jednocześnie wspieraliśmy zrównoważone inwestycje samorządów. Dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych tysiące samorządów w całej Polsce rozpoczęło realizację ambitnych inwestycji. W pierwszej edycji programu niemal wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w kraju otrzymały dofinansowanie o wartości 24 mld zł.

Beata Daszyńska-Muzyczka

prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Podstawowe dane za 2021 rok

mln zł
695,6
Wynik
netto
mld zł
45,8
Zaangażowanie kredytowe brutto
ponad tys.
100
Udzielonych gwarancji i poręczeń
1889
Zatrudnionych
pracowników

Nasz Model Biznesowy

Strategia BGK na lata 2021–2025 stanowi ramy biznesowego funkcjonowania banku w najbliższych latach. Oparta jest na pięciu filarach strategicznych (trzech biznesowych i dwóch wewnętrznych).

Zobacz więcej
 • Przeczytaj więcej o promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród naszych pracowników
 • Przeczytaj więcej o wsparciu studentów
 • Przeczytaj więcej o Idei 3W – woda, wodór, węgiel
 • Przeczytaj więcej o Idei 3W – woda, wodór, węgiel
 • Przeczytaj więcej o Funduszu Pożyczkowym Wsparcia Płynności MŚP
 • Przeczytaj więcej o wspieraniu eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm
 • Przeczytaj więcej o finansowym wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej
 • Przeczytaj więcej o rozwoju mieszkalnictwa
 • Przeczytaj więcej o Funduszu Termomodernizacji i Remontów
 • Przeczytaj więcej o wsparciu dla Ukrainy i uchodźców z Ukrainy
 • Przeczytaj więcej o Funduszu Trójmorza

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju

Poprzez realizację naszej strategii przyczyniamy się do osiągnięcia wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju, skupiamy się jednak głównie na kilku wybranych