Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, żeby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i tworzyć lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, dzięki równym szansom w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

Realizacja celów Fundacji odbywać się będzie poprzez kształcenie Polaków na wielu poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, przez studentów, a skończywszy na osobach zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa.

Najważniejsze cele to:

  • edukacja młodzieży i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości;
  • stypendia na prestiżowych uczelniach zagranicznych dla kadry zarządzającej, osób pełniących strategiczne funkcje w polskich firmach oraz spółkach skarbu państwa;
  • propagowanie i rozpowszechnianie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy ekonomicznej wśród wszystkich grup społecznych;
  • podnoszenie poziomu edukacji, promowanie i wdrażanie nowych technologii w tym zakresie;
  • promowanie postaw etycznych i relacji społecznych wśród młodego pokolenia.

Programy Fundacji realizowane w 2021 r.:

MATura+

Projekt wsparcia maturzystów z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizowanie w formule online kursów  z matematyki. Obejmuje wsparciem merytorycznym także nauczycieli matematyki z tego województwa.

Cele projektu to: działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, działania na rzecz rozwoju i upowszechniania nowych technologii w edukacji (w projekcie: wsparcie nauczycieli) i promowanie działań na rzecz edukacji młodego pokolenia.

Uczestnicy projektu: 300 uczniów; 34 nauczycieli

Czas trwania projektu: wrzesień 2021 – koniec kwietnia 2022

Miejsce: województwo kujawsko-pomorskie, które najsłabiej wypadało na egzaminach maturalnych z matematyki w ostatnich latach (według  Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej)

Akademia Cyber Kompetencji

Cykl szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji przyszłości: programowania i grafiki komputerowej. Jego celem są: działania na rzecz wsparcia i rozwoju szkolnictwa zawodowego, wspieranie innowacyjnych i nowoczesnych metod kształcenia, działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji i promowanie działań na rzecz edukacji młodego pokolenia.

Uczestnicy: 240 uczniów w wieku 14–20 lat

Zasięg projektu: ogólnopolski, w szczególności uczestnicy małych miast i wsi

Czas trwania projektu: listopad 2021 – wrzesień 2022

Stern Leadership Academy

Pierwszy w Polsce program edukacyjny realizowany ze Stanford Graduate School of Business. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji 50 wyselekcjonowanych, wschodzących liderów z potencjałem do kierowania najważniejszymi firmami, jednostkami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi. Dyrektorem pierwszej edycji programu był Jeffrey Pfeffer, światowej sławy specjalista i autor bestsellerowych książek z zakresu zachowań organizacyjnych, a patronowała jej Helena Rubinstein.

Program łączy wiodącą edukację Stanforda z historycznym dziedzictwem regionu, żeby przygotować liderów do skutecznego zarządzania różnorodnością i prowadzenia innych przez wyzwania współczesnego świata. Fundacja Empiria i Wiedza to Partner Strategiczny programu, patronat honorowy nad nim objęła zaś Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka.