Fundusz Dostępności

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może doświadczać trwałych lub czasowych ograniczeń w poruszaniu się czy percepcji. W dodatku polskie społeczeństwo jest coraz starsze. W 2030 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić niemal 30% ludności. Dlatego BGK podejmuje działania na rzecz zwiększenia dostępności budynków dla osób ze specjalnymi potrzebami.

We współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Instytucjami Finansowymi finansują likwidację barier architektonicznych w budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością umorzenia nawet 40% ich wartości. Pożyczki są skierowane do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, a także do jednostek sektora publicznego (np. urzędów, publicznych jednostek oświatowych, publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia), a także do instytucji kultury. Fundusz Dostępności jest częścią rządowego programu „Dostępność Plus”.

Inwestycje poprawiające dostępność, na które będzie można przeznaczyć pieniądze, to np. windy w budynkach wielokondygnacyjnych, likwidacja zbędnych schodków, montaż uchwytów i poręczy oraz mechanizmy otwierania drzwi. Ułatwią one życie tym wszystkim, którzy na co dzień mają trudności z poruszaniem się lub chociażby ze wzrokiem.

BGK nie pobiera żadnych opłat ani prowizji z tytułu udzielenia pożyczki, a oprocentowanie wynosi zaledwie 0,15% przez 20 lat, bo na taki okres udzielana jest pożyczka. Przewidziana jest również karencja w spłacie sięgająca 6 miesięcy.

Proces udzielania pożyczek trwa od 4 października 2019 r. i odbywa się na terenie całego kraju. Od stycznia 2021 r. pożyczki do 2 mln zł udzielane są przez Instytucje Finansujące, które podpisały umowę z BGK na udzielanie pożyczek z Funduszu Dostępności. Pożyczki powyżej 2 mln zł udzielane są bezpośrednio przez BGK.

Do końca 2021 r. złożono bezpośrednio do BGK 83 wnioski o udzielenie pożyczki na kwotę 61,52 mln zł. Łącznie z instytucjami finansowymi przyjęto 133 wnioski o poprawę dostępności budynków na kwotę 88,78 mln zł.

Również do końca 2021 r. zawarto 96 umów na kwotę 47,96 mln zł, w tym w modelu bezpośrednim 60 umów na kwotę 27,10 mln zł, dzięki którym pożyczkobiorcy zainstalują nowe windy, zlikwidują bariery architektoniczne poprzez budowę podjazdów, pochylni, likwidację złych nawierzchni oraz wprowadzą inne ułatwienia.

Przykład inwestycji:

Powiat Mikołów

Pożyczka
451 570,94 zł
Cel
zakup i montaż windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hetmańskiej 43/1 w Rzeszowie

Pożyczka
3 200 000,00 zł
Cel
budowa sześciu wind zewnętrznych poprawiających dostępność sześciu klatek schodowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej 43/1 w Rzeszowie