Kredytowanie oparte o rating ESG

BGK, będąc członkiem konsorcjum 5 banków, udzielił 2 mld zł kredytu grupie Energa SA. Jest to pierwsze w Polsce finansowanie z wykorzystaniem mechanizmu ESG (environmental, social and corporate governance), czyli ratingu promującego zrównoważony rozwój. Spółka przeznaczy uzyskane środki m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych.

Kredytu udzielony został na 5 lat z możliwością przedłużenia o 2 lata. Umowa jest pierwszym w polskim sektorze energetycznym finansowaniem, w którym zastosowano mechanizm ratingu ESG. Zewnętrzna agencja ratingowa co rok będzie oceniała 3 obszary działania grupy Energa SA: na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i jakości zarządzania. Rating trafi następnie do konsorcjum banków i na jego podstawie instytucje dokonają korekty wysokości marży kredytu.

Energa SA przeznaczy pozyskane środki m.in. na rozbudowę mocy wytwórczych OZE dających czystą i zeroemisyjną energię. Obecnie stanowią one 35% miksu wytwórczego spółki. Grupa przeznaczy uzyskane finansowanie również na dalszą modernizację sieci dystrybucyjnej.

Wśród banków, które udzieliły pożyczki, znajdują się BGK, Santander Bank Polska S.A. (który pełni rolę koordynatora, agenta i agenta ESG), PKO Bank Polski SA, CaixaBank SA Oddział w Polsce oraz MUFG Bank N.V.

400
mln
udział każdego z banków w finansowaniu kredytu