Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Oprócz programów mających na celu tworzenie nowych zasobów mieszkaniowych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach BGK obsługuje również Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Ma on na celu poprawę stanu technicznego istniejących budynków, zwiększanie ich efektywności energetycznej oraz ograniczanie szkodliwej emisji.

Szczególnie istotne są premie remontowe i termomodernizacyjne, przyznawane w ramach kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Współfinansowanie inwestycji przez BGK przekłada się na znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji budynków oraz ma wpływ na poprawę jakości istniejących zasobów mieszkaniowych, co pozwala zmniejszać problem tzw. deprywacji mieszkaniowej.

ponad 44
tys.
przedsięwzięć dotychczas sfinansowano z FTiR
niemal 2,5
mld
łączna wartość przyznanych premii
ponad 15,5
mld
łączna wartość zrealizowanych inwestycji
BGK-ilosc-zaoszczedzonej-energii-01 (4) BGK-ilosc-zaoszczedzonej-energii-01 (4)