To preferencyjne pożyczki ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach unijnej perspektywy 2014–2020 na wsparcie projektów rewitalizacyjnych na obszarach problemowych oraz na zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Głównym celem jest przede wszystkim przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów i nadanie im nowej lub przywrócenie starej funkcji poprzez przykładowo modernizację i adaptację istniejących budynków czy zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Realizowane projekty wpisują się w gminne programy rewitalizacji i przyczyniają się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. 39 pożyczek udzielonych do końca 2020 r.  w łącznej kwocie 352,3 mln zł wsparło rewitalizację obszarów o powierzchni ok. 864 ha.

Dzięki pożyczkom na kompleksową modernizację energetyczną budynków rośnie oszczędność energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski. Do końca roku 2020 udzielono 68 pożyczek na kwotę 142,4 mln zł, które przyczyniły się do poprawy warunków życia ponad 7780 gospodarstw domowych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o ok. 10 900 000 kWh/rok.

Na wdrażanie pożyczek Jessica2/Pożyczek Rewitalizacyjnych  BGK powierzono łącznie 691,89 mln zł – pożyczki udzielane są bezpośrednio przez bank w województwach wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim i śląskim. Ponadto bank zapewnia również możliwość współfinansowania inwestycji ze środków własnych.

Dane liczbowe podsumowujące stan wdrażania na koniec 2020 r.:

691,89 mln zł – wartość środków powierzonych BGK, w tym:

 • województwo wielkopolskie
  • – efektywność energetyczna – ok. 145,7 mln zł
  • – rewitalizacja – ok. 173,8 mln zł
 • województwo pomorskie – ok. 76,2 mln zł
 • województwo mazowieckie – ok. 103,0 mln zł
 • województwo śląskie – ok. 193,3 mln zł

107 przyznanych pożyczek na łączną kwotę 494,7 mln zł, w tym:

 • województwo wielkopolskie: 80 pożyczek na łączną kwotę 252,93 mln zł:
  • – efektywność energetyczna – 68 pożyczek na kwotę 142,4 mln zł
  • – rewitalizacja – 12 pożyczek na kwotę 110,51 mln zł
 • województwo mazowieckie: 7 pożyczek na łączną kwotę 70,65 mln zł
 • województwo pomorskie: 12 pożyczek na łączną kwotę 63,72 mln zł
 • województwo śląskie: 8 pożyczek na kwotę 107,4 mln zł

Przykłady udzielonych pożyczek rewitalizacyjnych

Gmina Miasto Ustka stworzyła możliwości spędzania wolnego czasu dla seniorów, osób chorych, niepełnosprawnych

 

Pod koniec 2020 r. zakończono przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku magazynowego oraz wprowadzono zmiany sposobu użytkowania (budynek użyteczności publicznej), w którym mieści się obecnie Usteckie Centrum Usług Społecznych. Inwestycja była współfinansowana pożyczką rewitalizacyjną w kwocie 3,3 mln zł. W zrewitalizowanym obiekcie funkcjonują poradnie specjalistyczne i indywidualne, szkolenia, warsztaty, reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej, grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz klub seniora.

Willa w centrum Poznania, należąca do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 

Inwestycja wystartowała dzięki preferencyjnej pożyczce Jessica2 w wysokości 14 mln zł, a także z kredytów BGK w wysokości 9,6 mln zł. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków i wraz z otoczeniem podlega ochronie konserwatorskiej. Funkcję mieszkalną zastąpią funkcje edukacyjne i naukowo-badawcze. Znajdą się tam laboratoria i sale wykładowe, z których korzystać będą nie tylko naukowcy

Żyrardów modernizuje historyczny budynek poprzemysłowy

 

Miasto Żyrardów zaciągnęło pożyczkę w wysokości 17,3 mln zł na sfinansowanie projektu „Centrum Obsługi Mieszkańców i nowoczesna biblioteka publiczna – adaptacja”. Zabytkowy budynek Kantoru w Żyrardowie – obiekt jest w trakcie adaptacji na siedzibę Urzędu Miasta. Znajdować się w nim będzie Centrum Obsługi Mieszkańców. Ponadto w budynku powstanie także biblioteka z czytelnią oraz wielofunkcyjna sala, w której odbywać się będą śluby i obrady Rady Miasta.

W Czeladzi postawiono na aktywność fizyczną

 

Pożyczka rewitalizacyjna o wysokości 6,7 mln zł pozwoliła Czeladzkim Wodociągom Sp. z o.o. rozpocząć realizację projektu, który zachęci lokalną społeczność do zwiększenia aktywności fizycznej oraz liczniejszego udziału w życiu sportowym. W miejscu, w którym dziś znajduje się zaniedbany kompleks sportowo-rekreacyjny, powstał nowoczesny basen otwarty połączony z wodnym placem zabaw i zjeżdżalnią. Mieszkańcy będą mogli też korzystać z wygodnej infrastruktury szatniowo-sanitarnej

Kamienice w Bielsku-Białej

 

Dwie pożyczki rewitalizacyjne pozwalają miastu na wdrożenie Projektu „Nowe życie w starych-nowych budynkach”, który sukcesywnie wpływa na polepszenie warunków życia lokalnej społeczności na obszarze zdegradowanym.  Pożyczka w wysokości 37 mln zł współfinansuje Etap I Projektu,  pożyczka w wysokości 5,8 mln zł – Etap II Projektu.

Zabytkowe kamienice znajdujące się w centrum miasta są kolejno remontowane, modernizowane, przebudowywane i adaptowane. Inwestycje te umożliwiają wykorzystanie budynków do celów mieszkaniowych, prowadzenia działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych (Etap I i II) oraz do prowadzenia działalności gospodarczej (w ramach Etapu II).