Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej powołał Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP. Jego celem jest pomoc firmom najbardziej zagrożonym brakiem płynności finansowej w związku z epidemią wirusa SARS CoV-2.

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. To nieoprocentowane finansowanie udzielane jest mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, niezależenie od branży oraz regionu, w którym prowadzą działalność. Budżet funduszu wynosi 2,15 mld zł.

Pożyczka płynnościowa POIR – korzyści dla firmy:

 • firma spłaca wyłącznie pożyczony kapitał;
 • okres spłaty do 6 lat;
 • wysokość pożyczki: dwukrotność wynagrodzeń w firmie za 2019 r. lub za ostatni rok (w przypadku firm działających krócej) lub jako 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.;
 • półroczna karencja w spłacie;
 • dwumiesięczne wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki;
 • bez wymogu wkładu własnego.

Na co można przeznaczyć pożyczkę płynnościową POIR?

 • wynagrodzenia, w tym także należne składki ZUS i US
 • podatki, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe
 • zatowarowanie, półprodukty
 • bieżące opłaty
 • bieżące raty leasingowe i kredytowe
 • inne wydatki niezbędne do funkcjonowania firmy

Efekty realizowanych działań (stan na 31.12.2020 r.):

1,35
mld
wartość pożyczek
3161
liczba pożyczek
4
tys.
najmniejsza pożyczka
15
mln
największa pożyczka
431 624
średnia kwota pożyczki

Przykłady udzielonych pożyczek

Biogazownie Małopolskie Sp. z o.o.

 

Branża: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodą, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja biogazu, w której substratem są produkty pochodzące bezpośrednio z gospodarstwa rolnego oraz przemysłu spożywczo-rolnego.

Działalność firmy ma wiele pozytywnych efektów dla środowiska:

 • Recykling: odpady, które przedsiębiorca przyjmuje, przetwarza w reaktorach beztlenowych na biogaz metanowy, którego spalenie daje w efekcie prąd i ciepło. Produktem końcowym jest również w pełni organiczny nawóz rolny.
 • Rocznie utylizuje 35 tys. ton odpadów spożywczych i rolniczych, które inaczej zanieczyszczałyby środowisko.
 • Neutralność węglowa: przedsiębiorca wytwarza 1000 kW prądu oraz 1600 kW ciepła – całą dobę. Każdy kilowat wytworzonej energii elektrycznej i cieplnej jest wolny od śladu węglowego. Jedyne, co trafia do atmosfery z kominów biogazowni, to para wodna.

Wpływ COVID na działalność firmy: ograniczone dostawy substratów z międzynarodowych rynków – spadek produkcji o 50%

Kwota pożyczki: 2,15 mln zł

Cel pożyczki: wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe i pożyczkowe, zakup substratów i paliwa

Województwo: małopolskie (Wielopole k. Olesna)

Instytucja finansująca: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Fabryka wyrobów runowych „RUNOTEX” S.A.

 

Branża: przemysł

 

Firma istnieje od 1907 r. Korzenie firmy Runotex wywodzą się z produkcji kaliskich pluszy. Obecnie jest jedynym producentem bawełnianego aksamitu w Polsce oraz wiodącym producentem w Europie różnego rodzaju tkanin i dzianin przeznaczonych do specjalistycznych nisz rynkowych. Produkuje materiały m.in. do wystroju wnętrz i pojazdów komunikacji miejskiej. Dostarcza produkty do ponad 50 krajów.

 

Wpływ COVID: znaczne wydłużenie terminów realizacji dostaw surowców z Azji

Kwota pożyczki: 2 mln zł

Cel pożyczki: zapłata za przyszłe dostawy surowców (zagwarantowanie regularnych dostaw w przyszłości, płatności „z góry”)

Województwo: wielkopolskie

Instytucja finansująca: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Cukiernia Lenkiewicz

 

Branża: przemysł, gastronomia

 

Firma prowadzona jest przez braci, którzy należą do trzeciego pokolenia cukierników. Zajmuje się wyrobem lodów i ciast. Zatrudnia około 22 osoby.

 

Wpływ COVID: ograniczenia przemieszczania się ludności oraz działalności branż, a w konsekwencji znaczący spadek liczby klientów i produkcji

 

Kwota pożyczki: 2 mln zł

Cel pożyczki: pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych, zatowarowanie, półprodukty oraz wydatki bieżące. Dzięki pożyczce została przywrócona płynność przedsiębiorstwa z zachowaniem miejsc pracy.

Województwo: kujawsko-pomorskie

Instytucja finansująca: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Project Outdoor Sp. z o.o.

 

https://www.parkilinowe.pl/

 

Branża: projektowanie, budownictwo, rekreacja

 

Firma od 15 lat świadczy usługi w zakresie projektowania, budowy i zarządzania parkami linowymi w Polsce i za granicą. Zatrudnia ponad 10 osób. Specjaliści zatrudnieni w firmie zajmują się kompleksową realizacją obiektów rekreacyjnych, zwłaszcza w tematyce linowej, ale także bardziej rozbudowanych projektów, w których skład wchodzą wieże, trasy w koronach drzew, długodystansowe zjazdy linowe itp. Od kilku lat Firma prowadzi również własne parki. Zlokalizowane są one m.in. w Międzybrodziu Żywieckim, Opolu, Wrocławiu, Szklarskiej Porębie, Poznaniu, Płocku, Łodzi, Zamościu.

Wpływ COVID: spadek liczby klientów parków, zatory płatnicze, problemy z płynnością wstrzymujące inwestycje w toku

Kwota pożyczki: 250 tys. zł

Cel pożyczki: wynagrodzenia, zobowiązania handlowe, zakup towarów, surowców, materiałów i usług

Województwo: śląskie

Instytucja finansująca: Fundusz Górnośląski S.A.

Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. z o.o.

 

https://koden.com.pl/

 

Branża: turystyka, zakwaterowanie

 

Dom Pielgrzyma oferuje 150 miejsc noclegowych, zajmuje się handlem dewocjonaliami, produktami zielarskimi i zdrową żywnością oraz świadczy usługi gastronomiczne. W pobliżu sanktuarium znajduje się kalwaria (czyli stacje drogi krzyżowej) z figurami naturalnej wielkości, usytuowana na wzgórzu usypanym wokół arsenału. Dużą atrakcją jest Ogród Zielny Matki Bożej (nazywany labiryntem).

 

Wpływ COVID: ograniczenie ruchu turystycznego

Kwota pożyczki: 666 tys. zł

Cel pożyczki: wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia pracowników z narzutami, zobowiązania publiczno-prawne, towary handlowe

Województwo: lubelskie

Instytucja finansująca: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach