GRI:[ ]

GRI:[
  • FS1
]

Tramwaje Śląskie SA – program emisji obligacji z udziałem EBI

W 2021 r. BGK w konsorcjum z Bankiem Pekao udzielił spółce Tramwaje Śląskie SA finansowania w formie programu emisji obligacji na kwotę 496 mln PLN przeznaczonego na modernizację sieci tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej. Środki z emisji posłużą na dalszą realizację programu inwestycyjnego do 2023 r.. Program będzie obejmował zakup 50 nowoczesnych tramwajów oraz modernizację 100 km torowisk. BGK, poprzez udział w finansowaniu, wspiera rozwój zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego oraz infrastruktury tramwajowej, w efekcie zwiększając liczebność floty bezemisyjnej, poprawiając komfort podróży komunikacją miejską i obniżając poziom hałasu w mieście.

W ramach Programu Emisji Obligacji „Zintegrowany projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” Spółka wyemituje obligacje warte łącznie 496 mln PLN, które zostaną objęte przez BGK oraz Bank Pekao po połowie: każdy bank po 248 mln PLN. W finansowanie zostaną zaangażowane również środki pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zawarta umowa to kontynuacja programu udzielonego spółce przed trzema laty, również w konsorcjum BGK i Pekao przy udziale EBI, kiedy to na modernizację i budowę infrastruktury torowej oraz zakup taboru przeznaczono 328 mln PLN.

248
mln PLN
wartość wyemitowanych przez BGK obligacji w ramach programu „Zintegrowany projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”
328
mln PLN
przeznaczono na zakup i budowę taboru