W 2019 r. BGK udzielił kredytu spółce Energa SA, w ramach konsorcjum pięciu banków, na łączną kwotę 2 mld zł. Jest to pierwsze w Polsce finansowanie w sektorze energetycznym z wykorzystaniem mechanizmu ESG (environmental, social and corporate governance), czyli ratingu promującego zrównoważony rozwój. Spółka przeznaczy uzyskane środki m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych. Jednocześnie kredyt nie może stanowić źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w zakresie energetyki węglowej.

Kredyt został udzielony na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia o dwa lata. Umowa jest pierwszym w polskim sektorze energetycznym finansowaniem, w którym zastosowano mechanizm ratingu ESG. Zewnętrzna agencja ratingowa będzie co rok oceniała trzy obszary działania grupy Energa SA: na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i jakości zarządzania. Następnie rating ten będzie przekazywany do konsorcjum banków i na jego podstawie instytucje dokonają korekty wysokości marży kredytu.

Energa SA przeznaczy pozyskane środki m.in. na rozbudowę mocy wytwórczych OZE dających czystą i zeroemisyjną energię. Obecnie stanowią one ok. 35% miksu wytwórczego grupy Energa. Grupa przeznaczy uzyskane finansowanie również na dalszą modernizację sieci dystrybucyjnej.

Wśród banków, które udzieliły kredytu, znajdują się BGK, Santander Bank Polska S.A. (który pełni rolę koordynatora, agenta i agenta ESG), PKO Bank Polski SA, CaixaBank SA Oddział w Polsce oraz MUFG Bank N.V.

400
mln
udział każdego z banków w finansowaniu kredytu