Cele Zrównoważonego Rozwoju

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2015 r. zestaw 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Poprzez realizację naszej strategii przyczyniamy się do osiągnięcia większości Celów Zrównoważonego Rozwoju, skupiamy się jednak głównie na następujących celach:

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Cel 4: Dobra jakość edukacji

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 10: Mniej nierówności

Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności

Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu