Ochrona środowiska

Trwałym i istotnym elementem Strategii BGK jest dążenie do równowagi pomiędzy efektywnością prowadzonych działań biznesowych oraz ich wpływem na środowisko naturalne i jakość życia w Polsce.

Bank dąży do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, segreguje odpady, udostępnia pracownikom osobne pojemniki na baterie (odpady niebezpieczne), dąży do wspierania recyklingu oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, zarówno bezpośrednio związanych z jego działalnością, jak i w łańcuchu dostaw. Wspieramy pracowników w zakresie ekonomicznej jazdy ograniczającej spalanie, a przy tym emisje do środowiska. Uwzględniamy kryteria ekologiczne w swoich decyzjach zakupowych, np. poprzez wstawienie we wszystkich placówkach urządzeń filtrujących wodę, czy umieszczanie w katalogach produktów pozycji przyjaznych środowisku. Dodatkowo BGK dokłada starań, by w jego ofercie znalazły się produkty finansowe wspierające wdrażanie przez samorządy oraz przedsiębiorstwa rozwiązań z zakresu ochrony środowiska.

BGK jest świadomy swojego wpływu na zmianę klimatu, a także wpływu zmiany klimatu na funkcjonowanie banku. Obserwujemy również zachodzące procesy i pojawiające się regulacje, które przyczyniają się do dynamicznego wzrostu wpływu zmiany klimatu na funkcjonowanie banku. Do najważniejszych z nich należy Europejski Zielony Ład, nowa strategia rozwoju Unii Europejskiej,  której celem jest przeciwdziałanie zmianie klimatu i doprowadzenia do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom regulacyjnym oraz chcąc aktywnie kreować aktywności przeciwdziałające zmianie klimatu, w banku rozpoczęto prace dotyczące odpowiedniego uwzględnienia w wewnętrznych procesach i procedurach ryzyk związanych z czynnikami ESG. Prowadzone prace biorą także pod uwagę aspekty związane z przejściem do gospodarki zeroemisyjnej oraz wpływ oddziaływania banku na środowisko.

Monitorujemy liczbę kilometrów pokonanych przez pracowników banku w ramach podróży służbowych. W 2020 r. samolotami przebyli oni 273 521 km.

Energia

GRI:[
 • 302-1
]

Zużycie energii przez organizację w 2020 r.:

Energia elektryczna* 894 241,99 kWh 3 219,27 GJ**
Benzyna 221 172,4 l 7 397,44 GJ**
Olej napędowy 998,4 l 36,06 GJ**
Łącznie 10 652,77 GJ**

 

* BGK nie posiada własnych źródeł odnawialnych

GRI:[
 • 302-3
]
5,71
GJ/pracownika
intensywność zużycia energii (w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych osób)**

** Dane zaktualizowane 12.04.2022 ze względu na błąd obliczeniowy zawarty w pierwotnie opublikowanym materiale

Woda

GRI:[
 • 303-3
]
4 942,07
m3
całkowite zużycie wody w 2020 r. (dostawy wody z sieci miejskiej)

Ograniczyliśmy zakup wody butelkowanej poprzez udostepnienie pracownikom urządzeń filtrujących wodę w kuchniach oraz odpowiednie wytyczne w procesach zakupowych ograniczające zakup butelek PET.

Papier

GRI:[
 • 301-1
]
373 000
liczba zużytych kartek a4 w 2020 r.

Bank podjął działania mające na celu między innymi ograniczenie zużycia papieru poprzez wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów w procesach, np. zbierania wniosków od klientów i w procesie zakupowym. W BGK realizujemy także inicjatywę „Bank ekologiczny”, w ramach której np. wprowadzono składanie wniosków elektronicznych w konkursie dla MŚP „kredyt na innowacje technologiczne” (oszczędność min. 70 tys. kartek papieru rocznie).

Wprowadzono elektronizację dokumentów w obsłudze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – oświadczenia, wnioski i wszelkie dokumenty składane zazwyczaj papierowo zastąpiliśmy dokumentami wypełnianymi elektronicznie. W czerwcu 2021 roku kończymy proces elektronizacji wniosków składanych przez pracowników o korzystanie z opieki medycznej i kart multisport. Wdrożyliśmy również nową obsługę Pracowniczego Programu Emerytalnego – wszystkie dokumenty składane dotychczas papierowo zastąpiliśmy obsługą elektroniczną. Działania te powodują znaczną oszczędność zużycia papieru.

W 2020 r. rozpoczął się remont siedziby BGK, w ramach którego zostaną wprowadzone zarówno rozwiązania proekologiczne (np. produkcja zielonej energii), jak i rozwiązania zwiększające wydajność energetyczną budynku, a także poprawiające bezpieczeństwo czy podnoszące standard pracy. Będą to m.in.:

Ochrona środowiska:

 • oszczędny system automatycznego podlewania zieleni – instalacja kroplująca zamiast zraszaczy,
 • szara woda – uzdatnianie wody niewymagające zastosowania środków chemicznych;

Zarządzanie energią:

 • integracja instalacji elektrycznej, grzewczej i klimatyzacji,
 • sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem i regulacja parametrów klimatu,
 • sterowanie roletami i napędami bramowymi,
 • sterowanie oświetleniem,
 • integracja z platformą zarządzania BMS,
 • produkcja zielonej energii,
 • efektywniejsze gospodarowanie mediami (ocena obecnego zużycia energii w stosunku do oczekiwanego poziomu);

Zielona energia – energia fotowoltaiczna:

 • fotowoltaika na dachu BGK (3 niezależne układy paneli na dachach łączników budynku):
 • pozyskana energia z fotowoltaiki – około 38,41 MW w ciągu roku – pokrycie nawet do 100% zapotrzebowania iluminacji budynku w energię elektryczną (przy założeniu, że iluminacja będzie pracować średnio 4h na dobę);

Zmniejszenie emisji:

 • stacje elektrycznego ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych;

Zużytkowanie energii na potrzeby chłodzenia:

 • najnowocześniejszy, ekologiczny, zintegrowany system wentylacji i klimatyzacji dla całego budynku,
 • urządzenia służące zarówno do ogrzewania jak i do chłodzenia,
 • wysoki komfort cieplny zimą,
 • naturalny przepływ powietrza w trybie chłodzenia,
 • równomierny rozkład temperatury;

Izolacyjność przegród:

 • izolacyjność okien, ścian i dachu,
 • izolacyjność świetlików,
 • system zintegrowanych żaluzji międzyszybowych (kontrola światła i nasłonecznienia – regulacja intensywności);

Hybrydowe chłodzenie (hybrydowe chłodnie adiabatyczne):

 • niskie zużycie energii,
 • wysoka wydajność,
 • redukcja poziomu hałasu;

Rekuperacja:

 • większa wydajność energetyczna budynku poprzez odzysk ciepła;

Windy energooszczędne:

 • obniżenie zużycia energii w stanie gotowości,
 • wyłączanie silnika drzwi podczas postoju dźwigu,
 • inteligentne systemy regulacji i sterowania,
 • wyłączanie oświetlenia kabiny i zastosowanie oświetlenia LED;

Na czas remontu siedziba banku przeniesiona do Varso 2 – nowoczesnego budynku biurowo-usługowego, który posiada certyfikaty BREEAM oraz WELL świadczące o zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych. Rozwiązania wprowadzone w Varso 2: 100% oświetlenia w technologii LED, energia chłodnicza produkowane przez zamknięte wieże chłodnicze z możliwością zraszania, promowane są alternatywne rozwiązania komunikacyjne, jak rozbudowana infrastruktura rowerowa, stacja ładowania do hulajnóg elektrycznych. Ponadto energia elektryczna kupowana do zasilania stacji ładowania hulajnóg elektrycznych ma zielony certyfikat pochodzenia. W kwestii oszczędności wody zastosowana jest wysokociśnieniowej instalacji mgły wodnej, zieleń na tarasach podlewana jest przy pomocy szarej wody (deszczowej), perlatory we wszystkich bateriach.

GRI:[
 • 307-1
]

W 2020 r. na BGK nie zostały nałożone kary i sankcje pozafinansowe za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.