Potrzeby i wyzwania rynkowe:

  • zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi bankowej jednostek sektora finansów publicznych;
  • współpraca z MF w efektywnym zarządzaniu środkami publicznymi w celu ograniczenia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, poziomu długu publicznego i kosztów jego obsługi;
  • realizacja zadań zleconych przez administrację rządową poprzez obsługę powierzonych bankowi programów i funduszy rządowych.

Cele programu (dla Polski):

  • zapewnienie stabilnych i zrównoważonych finansów państwa;
  • zwiększenie efektywności i przejrzystości zarządzania środkami budżetowymi;
  • zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
  • obniżenie poziomu państwowego długu publicznego i kosztów jego obsługi;
  • skuteczna dystrybucja środków europejskich.

Główna wartość dla gospodarki:

  • zapewnienie stabilności systemu finansów publicznych jako elementu koniecznego do sprawnego funkcjonowania państwa i warunkującego trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Więcej o działaniach realizowanych w ramach programu Finanse publiczne:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie studentów