Potrzeby i wyzwania rynkowe

  • Zapewnienie stabilnego, długoterminowego finansowania
  • Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych
  • Zapewnienie możliwości finansowania procesów restrukturyzacyjnych dla podmiotów o trudnej sytuacji finansowej
  • Wsparcie procesów inwestycyjnych w związku z dokonującym się postępem technologicznym

Cel programu (dla Polski)

  • Podniesienie jakości opieki zdrowotnej
  • Poprawa efektywności i finansowania systemu opieki zdrowotnej
  • Wzrost świadomości zdrowotnej obywateli
  • Poprawa dostępności nowoczesnych usług medycznych dla obywateli

Główna wartość dla gospodarki

  • Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dla wszystkich obywateli RP
  • Poprawa efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych