Potrzeby i wyzwania rynkowe:

 • relatywnie niska produktywność polskiego sektora przemysłowego przy wysokim udziale przemysłu w PKB;
 • niekorzystne dla poprawy produktywności zmiany na rynku pracy;
 • wzrost globalnej konkurencji;
 • zapotrzebowanie na rozwiązania inteligentnej reindustrializacji/Przemysłu 4.0.

Cele programu (dla Polski):

 • pobudzenie inwestycji w przemyśle poprzez uzupełnienie istniejących luk na rynku w finansowaniu;
 • zwiększanie konkurencyjności i produktywności polskiego przemysłu;
 • wsparcie rozwoju sektorów przemysłu wykorzystujących rozwiązania tzw. Przemysłu 4.0 i/lub produkujących nowe technologie (w tym zdefiniowanych w państwowych dokumentach strategicznych);
 • przeciwdziałanie cyklom koniunkturalnym.

Główna wartość dla gospodarki:

 • transformacja produkcji przemysłowej bazującej na niskich kosztach pracy na produkcję o wysokiej wydajności, opartej na nowoczesnych technologiach;
 • stworzenie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników;
 • zwiększona wartość inwestycji w rozwiązania tzw. Przemysłu 4.0;
 • wzrost polskiego Produktu Krajowego Brutto dzięki zwiększonej produktywności i konkurencyjności przemysłu.

Więcej o działaniach realizowanych w ramach programu „Rozwój przemysłu”:

Wsparcie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej