Wpływ pandemii COVID-19 na działania BGK

W związku z pandemią COVID-19 rząd Polski przygotował dodatkowe wsparcie dla polskich przedsiębiorstw w ramach tarcz antykryzysowych. Bank włączył się w wypracowanie wielu systemowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w tym trudnym okresie. Bank wprowadził elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy BGK, bankami a klientami – tak aby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek bez wychodzenia z domu.

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm wymaga przeprowadzenia zmian ustawowych, konieczności poinformowania Komisji Europejskiej, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które na moment zamykania sprawozdania dla części działań pomocowych są jeszcze w trakcie procedowania.

Jednocześnie, dzięki współpracy z organami legislacyjnymi, BGK wypracowuje priorytetowo rozwiązania, z których klienci mogą korzystać od razu po uchwaleniu odpowiednich ustaw i przygotowaniu rozporządzeń. Dzięki tym rozwiązaniom bank jest w stanie szybko reagować na potrzeby klientów i na bieżąco wdrażać zarówno nowe produkty, jak i zmiany w produktach istniejących.

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią COVID-19 obejmuje:

 • system gwarancji, w tym:
  • gwarancje de minimis – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm,
  • gwarancje Biznesmax – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm,
  • gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych ­– wsparcie dla średnich i dużych firm, niezależnie od branży;
 • system dopłat – wsparcie dla małych, średnich i dużych firm realizowane w ramach przygotowywanego Funduszu Dopłat do oprocentowania kredytów;
 • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;
 • wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych, w tym:
  • kredyt na innowacje technologiczne,
  • program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES),
  • pożyczki unijne ze środków RPO oraz w ramach projektu PPW Turystyka,
  • pożyczki płynnościowe POIR,
  • pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej.