Współpraca z interesariuszami

Bank Gospodarstwa Krajowego buduje relacje ze wszystkimi swoimi interesariuszami w sposób etyczny, kierując się w szczególności obowiązującym prawem, odpowiedzialnością, rzetelnością, społeczną odpowiedzialnością biznesu i transparentnością. Takie podejście wynika z Kodeksu Etyki BGK oraz przyjętej przez niego polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Relacje banku z interesariuszami oparte są na uczciwości, przejrzystości działań, przeciwdziałaniu dyskryminacji, wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie. BGK wzmacnia je w codziennym dialogu i kontakcie. Robi to również poprzez współpracę z licznymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Z myślą o komunikacji z interesariuszami jest ponadto wydawany niniejszy raport odpowiedzialności.

info-bgk-2019-03 info-bgk-2019-03

BGK w organizacjach międzynarodowych:

 • Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych – European Association of Public Banks (EAPB)
 • Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Gwarancyjnych – European Association of Guarantee Institutions (AECM)
 • Europejskie Stowarzyszenie Inwestorów Długoterminowych – European Long-Term Investors Association (ELTI)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Project Finance – International Project Finance Association (IPFA)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Derywatów – International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
 • Sieć Europejskich Instytucji Finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Network of European Financial Institutions for SMEs (NEFI)

Ponadto pracownicy banku są członkami następujących organizacji i stowarzyszeń:

 • Instytut Kontroli Wewnętrznej – The Institute of Internal Control (ThellC),
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Audytorów Systemów Informatycznych – Information Systems Audit and Control Association (ISACA),
 • Międzynarodowy aspekt członkostwa w ZBP – Europejska Federacja Bankowa – European Banking Federation (EBF).

BGK w organizacjach krajowych:

 • Executive Club
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Fundacja Centrum PPP
 • Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
 • Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
 • Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI POLSKA
 • Związek Banków Polskich

Gremia działające przy Związku Banków Polskich:

 • Bankowy Arbitraż Konsumencki
 • Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych
 • Forum Bezpieczeństwa Transakcji Kartowych
 • Forum Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy AML/CFT
 • Forum Threat Intelligence
 • Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności
 • Komisja Etyki Bankowej
 • Komitet Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa
 • Komitet koordynacyjny ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
 • Polski Komitet Użytkowników SWIFT
 • Rada Bankowości Elektronicznej
 • Rada Bezpieczeństwa Banków
 • Rada ds. Podatków

BGK w organizacjach regionalnych:

 • Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 • Lubelski Klub Biznesu, Lublin
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Łódź
 • Opolska Izba Gospodarcza, Opole
 • Podkarpacki Klub Biznesu, Rzeszów
 • Podlaski Klub Biznesu, Białystok
 • Pracodawcy Pomorza, Gdańsk
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
 • Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
 • Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, Olsztyn
 • Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Wrocław