Tabele ze wskaźnikami liczbowymi GRI

GRI:[ ]

GRI:[
  • 401-1
]

Całkowita liczba nowych pracowników Kobiety Mężczyźni Suma
poniżej 30 lat 38 35 73
od 30 do 50 lat 78 72 150
powyżej 50 lat 7 13 20
SUMA 123 120 243
Wskaźnik zatrudnienia 11% 17% 13%

 

Całkowita liczba odejść pracowników Kobiety Mężczyźni Suma
poniżej 30 lat 8 13 21
od 30 do 50 lat 46 23 69
powyżej 50 lat 22 16 38
SUMA 76 52 128
Wskaźnik rotacji 7% 7% 7%
GRI:[
  • 401-3
]

Urlopy rodzicielskie Kobiety Mężczyźni Suma
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2020 do 31.12.2020 skorzystali z urlopu rodzicielskiego 56 38 94
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2020 do 31.12.2020 powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego 25 38 63
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2020 do 31.12.2020 byli uprawnieni do powrotu do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego 33 38 71
Liczba pracowników, którzy w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy 15 27 42
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2019) 15 28 43
Wskaźnik powrotu do pracy 76% 100% 89%
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia 100% 96% 98%
GRI:[
  • 404-3
]

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy kobiety mężczyźni suma
Managerowie 100% 100% 100%
Inni pracownicy 100% 100% 100%