BGK jako pożądany i doceniany pracodawca

GRI:[ ]

Bank zapewnia pracownikom przyjazne środowisko pracy oraz możliwości ciągłego rozwoju. Dzięki swojej unikatowej roli daje szansę na uczestnictwo w projektach o niespotykanej na rynku specyfice i skali.

Potwierdzeniem wysokich standardów pracy w banku są przyznawane mu nagrody i wyróżnienia:

 • tytuł Solidnego Pracodawcy Roku;
 • tytuł Best Quality Employer;
 • tytuł Friendly Workplace, przyznany przez redakcję MarkaPracodawcy.pl;
 • certyfikat Inwestor w Kapitał Ludzki;
 • Praktyka Wysokiej Jakości – wyróżnienie przyznane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami;
 • wyróżnienie w rankingu „Gazety Finansowej” dla Najlepszych Pracodawców;
 • certyfikat HR Najwyższej Jakości, przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami;
 • certyfikat Top Employer, przyznany przez Top Employers Institute;
 • Certyfikat Wellbeing Leader 2021, przyznany przez Wellebing Institute.
GRI:[
 • 102-7
 • 102-8
 • 102-41
]

Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć

Rodzaj umowy o pracę: Kobiety Mężczyźni Suma
czas określony 107 64 171
czas nieokreślony 1 057 661 1 718
SUMA 1 164 725 1 889

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć

Kobiety Mężczyźni Suma
pełen etat 1 150 720 1 870
część etatu 14 5 19
SUMA 1 164 725 1 889

100% pracowników objętych jest umowami zbiorowymi.