BGK jako pożądany i doceniany pracodawca

Bank zapewnia pracownikom przyjazne środowisko pracy oraz możliwości ciągłego rozwoju. Dzięki swojej unikalnej roli daje szansę na uczestnictwo w projektach o niespotykanej na rynku specyfice i skali.

Potwierdzeniem wysokich standardów pracy w banku są przyznawane mu nagrody i wyróżnienia:

 • tytuł Solidnego Pracodawcy Roku,
 • tytuł Best Quality Employer,
 • tytuł Friendly Workplace, przyznany przez redakcję MarkaPracodawcy.pl,
 • wyróżnienie w rankingu „Gazety Finansowej” dla Najlepszych Pracodawców,
 • certyfikat HR Najwyższej Jakości, przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami,
 • certyfikat Top Employer, przyznany przez Top Employers Institute

Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć

Rodzaj umowy o pracę: Kobiety Mężczyźni Suma
czas określony 108 65 173
czas nieokreślony 984 591 1 575
SUMA 1 092 656 1 748

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć

Kobiety Mężczyźni Suma
pełen etat 1 081 650 1 731
część etatu 11 6 17
SUMA 1 092 656 1 748

100% pracowników objętych jest umowami zbiorowymi.

Badanie opinii pracowników

Zależy nam, aby być atrakcyjnym pracodawcą. Chcemy przyciągać do pracy najlepszych ekspertów
i zatrzymywać talenty, które już u nas pracują. Bardzo ważne dla banku są opinie jego pracowników na temat organizacji, ponieważ to oni jako pierwsi dostrzegają potencjalne problemy. W 2019 r. zrealizowaliśmy badanie EVP (Employer Value Proposition). Główne wnioski z przeprowadzonego badania:

 • Wyróżniające się korzyści z pracy w BGK, których nie oferują komercyjne banki ani większość prywatnych firm to: stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo, tradycja.
 • Istotną korzyść dla wielu pracowników stanowi również prestiż pracodawcy (rozumiany jako wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Polski).
 • Ważną wartością dla pracowników są także możliwości rozwoju i nauki.
 • Najczęściej wymieniane powody, które zachęcają ekspertów i studentów do pracy w BGK, to: realizacja ciekawych, istotnych projektów o niezwykłym rozmachu, służących rozwojowi Polski i polepszających życie jej mieszkańców,
  a także duży dostęp do szkoleń
 • Pracownicy BGK cenią harmonię między obowiązkami zawodowymi w banku a życiem prywatnym. Dzięki temu realizują się tak, jak tego potrzebują, i w tym, co jest dla nich ważne.
 • Świadczenia pozapłacowe oferowane przez BGK są oceniane przez pracowników banku jako skrojone na miarę ich potrzeb.