Warunki pracy

Wynagrodzenia i benefity dla pracowników

System wynagradzania w BGK składa się z:

 • wynagrodzenia stałego,
 • wynagrodzenia zmiennego, w tym premii za wyniki pracy i premii uznaniowej.

Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej

Kobiety Mężczyźni Średnia ogółem
Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej (w 2020 r. pensja minimalna w Polsce wynosiła 2600 zł brutto) 160% 157% 159%

Wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj umowy, przysługują następujące świadczenia:

 • opieka medyczna
 • karty MultiSport
 • grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie typu P
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • zniżki na bilety Kolei Mazowieckich
 • imprezy okolicznościowe dla pracowników i ich dzieci
 • opieka nad dzieckiem do 14. roku życia dla obojga rodziców
 • bractwa sportowe
 • nagrody jubileuszowe
 • zapomogi socjalne i losowe (także dla emerytów)
 • dofinansowanie do działalności Koła Seniora
 • świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników
 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 • wsparcie finansowe działań w ramach wolontariatu
 • odprawy emerytalne w kwocie wyższej niż przewiduje kodeks pracy
 • upominki (kocyk) dla rodziców z okazji narodzin dziecka, wysyłane wraz z kartką gratulacyjną

Dodatkowo, na podstawie złożonego oświadczenia o sytuacji finansowej, BGK oferuje pracownikom:

 • świąteczne karty przedpłacone dla pracowników
 • świadczenia świąteczne dla emerytów
 • dofinansowanie nauki języków obcych
 • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka
 • dofinansowanie wypoczynku – „wczasy pod gruszą”
 • dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci
 • dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne i sportowe
 • dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
 • dofinansowanie zakupu książek, płyt CD i DVD, gier komputerowych i planszowych
 • dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego

Oprócz powyższych świadczeń po przepracowaniu w banku pełnych dwóch lat pracownik ma możliwość skorzystania z pożyczek, udzielanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe (budowa, zakup, adaptacja) lub remontowe. Pożyczki na cele remontowe mogą otrzymać również emerytowani pracownicy banku.

Od 2021 r. wynagrodzenie kadry zarządzającej jest powiązane z wynikami firmy w zakresie aspektów społecznych i środowiskowych.

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

BGK zapewnia pracownikom dodatkową opiekę lekarską, prowadzi zdrowotne akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz dba o stworzenie przyjaznych warunków pracy. Bank organizuje wydarzenia, których celem jest promowanie wśród pracowników zdrowego i aktywnego trybu życia.

Zorganizowaliśmy warsztaty „Zdrowo, szybko, budżetowo – jak zacząć lepiej jeść”. Odbyło się śniadanie BGK z dietetykiem, na którym można było przygotować ze świeżych składników zdrowe śniadanie według wskazówek dietetyka. Zorganizowaliśmy na platformie clickmeeting warsztaty i konsultacje z dietetykiem dotyczące wspomagania odporności. W intranecie zamieściliśmy artykuły: „Zadbaj o właściwe BMI”, dwa artykuły o rzucaniu palenia, artykuł dotyczący cukrzycy, artykuł pt. „Odżywianie a zdrowie psychiczne”. Zorganizowaliśmy wykład dla pracowników „Wirusy i epidemie – temat na czasie”.

Przeprowadziliśmy cztery webinary z ergonomii pracy na następujące tematy: „Fakty i mity na temat kręgosłupa – jak samodzielnie radzić sobie z bólem”, „Ergonomia pracy zdalnej – jak ustawić swoje stanowisko pracy (w domu i w biurze)”, „Aktywna przerwa w pracy – jak efektywnie ćwiczyć”, „Mindfulness – sztuka radzenia sobie z negatywnymi emocjami”.

W związku ze zmianą siedziby zorganizowaliśmy dla pracowników kolejne cztery webinary „Bądź ergo”: „Work life balance – jak pogodzić pracę siedzącą z aktywnym życiem?”, „Automasaż, czyli jak samodzielnie poradzić sobie z bólem kręgosłupa”, „Automasaż, czyli jak samodzielnie poradzić sobie z bólami głowy, karku, kończyn górnych”. Przeprowadziliśmy instruktaż obsługi i ustawienia nowoczesnych krzeseł biurowych i biurek, w które został wyposażony każdy pracownik. Nagraliśmy o tym film-instruktaż obsługi krzesła biurowego i biurka, który zamieściliśmy w intranecie, aby każdy pracownik wracający do pracy prawidłowo mógł ustawić sobie biurko i krzesło.

W związku z obchodzonym 8 października Światowym Dniem Wzroku zorganizowaliśmy dla pracowników webinar „Zajrzyj w swoje oczy”, który miał na celu przybliżyć pracownikom, jak zadbać o prawidłową profilaktykę oczu i jak je chronić przed poważniejszymi schorzeniami.

W okresie pandemii refundowaliśmy pracownikom testy na COVID-19. W 2021 r. dołączyliśmy do akcji „Szczepienia w zakładach pracy” i uruchomiliśmy dla pracowników pakiet medyczny „Przegląd zdrowia po przebyciu COVID-19” .

W banku działa 10 bractw sportowych (biegowe, piłkarskie, rowerowe, strzeleckie, rakietowe, żeglarskie, narciarskie, taneczne, traperskie, samoobrony i sztuk walki) i dostępna jest rowerownia. Dwa razy w miesiącu do wszystkich placówek dostarczane są owoce dla pracowników.

Wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom pracowników, wspierając ich pasje i talenty, inspirując do poszukiwania rozwiązań budujących harmonię pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, BGK stworzył program „Wiele ról, jedno życie”. Głównym założeniem tej inicjatywy jest przekonanie, że wellbeing to nie tylko benefity, karty sportowe i opieka medyczna, ale człowiek – jako całość. W 2020 r. bank skupił się na zdrowiu pracowników i ich bliskich. Wykłady, spotkania z ekspertami i warsztaty odbywały się w trzech blokach tematycznych: „Akademia zdrowia”, „Zadbaj o bliskich”, „Zadbaj o siebie”.

Dla pracowników banku będących rodzicami przygotowano specjalny poradnik, w którym opisano ich prawa, zarówno wynikające z oferowanych przez organizację programów wsparcia, jak i z Kodeksu pracy. Aby utrzymać kontakt z pracownikami, przez cały okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego bank raz na kwartał wysyła Newsletter #rodzinkaBGK. Kwartalnik zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach w banku, o zmianach w prawie pracy, o uprawnieniach rodzicielskich, benefitach.

Od lutego 2021 r. wprowadzono Program Wsparcia Pracowników (EAP24) jako profesjonalne, poufne źródło informacji oraz wsparcia psychologicznego dla wszystkich pracowników i członków ich rodzin. Wsparcie dotyczy trudnych sytuacji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pomocy udziela zespół psychologów, terapeutów, psychoterapeutów oraz coachów.

10
bractw sportowych
1
rowerownia

Koło emerytów BGK

Pracownicy banku odchodzący na emeryturę bądź rentę mogą włączyć się do organizacji skupiającej emerytowanych pracowników banku. Aktywnie działające Koło Seniora aktualnie skupia ponad 200 osób. Działalność Koła to w głównej mierze integracja środowiska byłych pracowników dzięki prowadzeniu działalności kulturalnej, artystycznej oraz turystycznej. Koło Seniora organizuje spotkania, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do sanatoriów oraz wyjścia do teatrów i kin, cieszące się ogromną popularnością. Nie można zapomnieć o corocznych spotkaniach wigilijnych oraz o świadczeniach świątecznych dla emerytów. Z uwagi na pandemię w 2020 r. nie można było zorganizować dla emerytów spotkania wigilijnego, lecz w zamian za to zorganizowaliśmy dla każdego dostawę „pod drzwi” kosza świątecznego z artykułami spożywczymi.

Ponadto Koło Seniora wydaje kwartalnik, w którym można znaleźć relacje ze spotkań, wyjazdów i wyjść oraz ciekawostki z historii BGK.

Na dofinansowanie działalności Koła Seniora bank przeznacza 5% rocznego odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Udostępnia również emerytom lokal na comiesięczne spotkania i pomaga w ich organizacji.

Rada pracowników

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji pracownicy banku wyłonili spośród siebie radę pracowników.

Rada jest organem reprezentującym zatrudnionych w banku; do jej głównych zadań należy ustalenie z pracodawcą zasad i trybu przekazywania informacji i prowadzenia konsultacji, trybu rozstrzygania kwestii spornych oraz zasad ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.

Pracodawca ma obowiązek informowania rady o swojej działalności i sytuacji ekonomicznej oraz o przewidywanych w tym zakresie zmianach, o stanie struktury i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz o działaniach mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, a także o działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Związki zawodowe

Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w banku działają dwie organizacje związkowe. Są to Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zakładowa Organizacja Związkowa Nr 00-017 Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” przy Banku Gospodarstwa Krajowego, przy czym jedynie drugi z wymienionych jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza to, że związek ten zajmuje wiążące pracodawcę stanowiska we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, które zgodnie z przepisami wymagają konsultacji, opinii bądź akceptacji związków zawodowych.

Oba związki zawodowe mają opracowany statut oraz ustanowione władze. Relacje pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną są pozytywne. Przedstawiciele strony społecznej są zapraszani do współpracy przy istotnych projektach dotyczących spraw pracowniczych. Negocjacje odbywają się w partnerskiej atmosferze, z poszanowaniem interesów wszystkich stron.

Na koniec 2020 r. reprezentatywny związek zawodowy zrzeszał 331 osób. Stanowi to 18% ogółu pracowników banku.